Letní tenisová přípravka
2019

Tenisový klub Šlapanice bude v areálu TKŠ stejně jako v minulých letech organizovat tenisovou přípravku pro děti od 6 roků.

Přípravka bude probíhat v termínech:

od 2. 5. do 27. 6. 2019 a od 26. 8. do 24. 10. 2019

2x týdně a to vždy alternativně v pondělí ve středu nebo ve čtvrtek (dle domluvy), od 16.00 hod do 17.00 hod.

Součástí tenisové přípravky budou pro děti zorganizovány i dva tenisové turnaje, 15. 6. ve dvouhře a 14. 9. 2019. ve čtyřhře.

Cena kurzu činí: 1 dítě 2 500,- Kč / 2x týdně

1 dítě 1 500,- Kč / 1x týdně

2 sourozenci 4 500 Kč / 2x týdně

2 sourozenci 2 500 Kč / 1x týdně

Účastníci TP mohou hrát o víkendech se svými rodinnými příslušníky zdarma. Konkrétní hodinu je třeba dohodnout se správcovou areálu. Telefon: 723 125 728

Vyplněné přihlášky můžete zaslat buď e-mailem, předat správcové areálu nebo vhodit do poštovní schránky v areálu TKŠ. Kapacita TP je limitována, při velkém počtu přihlášených bude proveden výběr.

Termín pro podání přihlášky je do 13. 4. 2019 a termín zaplacení TP je nejpozději do 23. 4. 2019 a to buď bankovním převodem nebo přímo správcové areálu TKŠ paní Iloně Kudové.

Informace pro bezhotovostní platbu účastníků Tenisové přípravky (TP)

číslo účtu příjemce (TKŠ) : 5193623329/0800

variabilní symbol: rodné číslo účastníka (rodná čísla účastníků) TP bez lomítka

konstantní symbol: 308

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka TP