Zimní tenisová přípravka
10/2018 - 02/2019

Tenisový klub Šlapanice bude stejně jako v minulých letech organizovat
zimní tenisovou přípravku pro děti od 7 roků.

Přípravka bude probíhat v termínech od 29. 10. 2018 do 5. 3. 2019 1x týdně v pondělí nebo ve středu a to vždy od 16.00 hod do 17.00 hod. Celkem to je 17 tréninkových hodin.

Cena kurzu činí 2 200,- Kč.

Vyplněné přihlášky můžete zaslat buď e-mailem nebo předat správcové areálu TKŠ paní Iloně Kudové.

Přihláška ke stažení:

Termín zaplacení TP je nejpozději do 5. 10. 2018 a to buď bankovním převodem nebo přímo správcové areálu TKŠ paní Iloně Kudové.

Informace pro bezhotovostní platbu účastníků Tenisové přípravky (TP)

číslo účtu příjemce (TKŠ) : 5193623329/0800

částka za 1 účastníka 2 x týdně: 2 200.- Kč

variabilní symbol: rodné číslo účastníka (rodná čísla účastníků) TP bez lomítka

konstantní symbol: 308

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka TP