Ceník
aktuální ceny na sezónu 2017

Ceník TKŠ 2017:

1. Členský poplatek:

 • osoby nevýdělečně činné 500,- Kč
 • osoby výdělečně činné 800,- Kč

Každý člen musí uhradit členský poplatek nejpozději do 15.5.2017

V případě, že člen neuhradí členský poplatek do tohoto termínu bez jakéhokoli vysvětlení, automaticky se ruší jeho členství v TKŠ.

2. Hráčský poplatek

 • osoby nevýdělečně činné 500,- Kč
 • osoby výdělečně činné 1000,- Kč
 • skříňka pro nečleny 500,- Kč

Pozn. Každý hráč musí vždy uhradit i členský poplatek.

3. Povinnost brigád pro členy klubu

Povinnost každého člena klubu ve věku 15-65 let je odpracovat min. 5 hodin brigád za sezónu. V případě, že člen klubu nemůže požadované 5 hod. odpracovat, platí 200 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

4. Poplatek za kurt pro členy TKŠ, kteří neuhradili hráčský poplatek:

 • děti do 8 let 0,- Kč/hod.
 • osoby nevýdělečně činné 50,- Kč/hod.
 • osoby výdělečně činné 100,- Kč/hod.

5. Poplatek za kurt pro nečleny TKŠ (veřejnost):

 • děti do 8 let 50,- Kč/hod.
 • osoby nevýdělečně činné 100,- Kč/hod.
 • osoby výdělečně činné 120,- Kč/hod (všední den do 15:00)
 • osoby výdělečně činné 160,- Kč/hod. (všední den od 15:00, víkend celý den)

6. Rezervace kurtů

Požadavky na rezervaci kurtů na celou sezonu lze předat kterémukoli členu VV do 31. 3. 2017. VV schvaluje herní plán, (přípravka, tréninky mládeže, zápasy družstev, turnaje, uplatněné rezervace, apod.). Rezervaci kurtů ve zbývajících termínech jsou v kompetenci správce TKŠ.

Rezervace kurtů je vždy předplacena týdně, měsíčně nebo sezónně bez ohledu na počasí nebo přítomnost hráče na kurtě. Pokud hráč využije sezónní rezervaci, bude cena této rezervace snížena až do výše jeho hráčského poplatku a členského poplatku. Každý hráč si tedy může rezervovat 1 kurt na 1 hod. týdně, dva hráči 1 kurt na 2 hod. týdně, 4 hráči 1 kurt 4 hodiny týdně.

7. Poplatek za kurt pro trenéry podnikající na kurtech TKŠ:

 • jednorázový pronájem kurtu 150,- Kč/hod.

Pozn. Za rezervovaný kurt odpovídá trenér bez ohledu na to, kdo na něm hraje. Trénovaná osoba klubu neplatí za kurt nic, ale platí trenérovi. Trenér si na kurt může vzít libovolný počet hráčů. Trenér platí za kurty vždy předem. Daňový doklad vystavuje správce areálu, který organizuje objednávání kurtů a provádí kontrolu. Výkonný výbor TK Šlapanice může individuálně schválit snížení poplatku trenéra s ohledem na zájmy klubu. Takto snížená cena bude uvedena ve smlouvě s trenérem.

8. Dítě v přípravce

 • Poplatek za dítě v přípravce 2 200,- Kč/sezónu
 • Poplatek za 2 děti (sourozenci v přípravce) 4 000,-Kč/sezónu