Ceník

aktuální ceny na sezónu 2023

Ceník TKŠ 2023

1. Členský poplatek na sezónu 2023 :

 • děti a studenti         500,- Kč
 • dospělí                     800,- Kč

2. Hráčský poplatek za kurt na sezónu 2023:

 • děti a studenti  od 8:00 do 20:00 hodin           700,- Kč
 • dospělí od 8:00 do 14:00 hodin                        400,- Kč
 • dospělí od 8:00 do 20:00 hodin                       1 700,- Kč

Každý člen musí uhradit členský poplatek nejpozději do 31. 5. 2022.

Informace pro platbu členských a hráčských poplatků TKŠ na sezonu 2023:

 • hotovostní platba u správce areálu.
 • bezhotovostní platbu uhraďte na číslo účtu příjemce (TKŠ): 5193623329/0800.         Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a ročník hráče.

V případě, že člen neuhradí členský poplatek do tohoto termínu bez jakéhokoli vysvětlení, automaticky se ruší jeho členství a pravidelné rezervace kurtů v TKŠ.

3. Cena za kurt pro veřejnost na sezónu 2023:

 • od 8:00 do 14:00         140,- Kč/hod.
 • od 14:00 do 20:00       180,- Kč/hod.
 • víkend a svátky po celý den     180,- Kč/hod.

4. Ostatní poplatky:

 • skříňka pro nečleny     500,- Kč


5.
Rezervace kurtů členové TKŠ:

 • požadavky na rezervaci kurtů na celou sezonu lze předat kterémukoli členu VV do 30. 4. 2023. VV schvaluje herní plán, (přípravka, tréninky mládeže, zápasy družstev, turnaje, uplatněné rezervace, apod.). Rezervace kurtů ve zbývajících termínech jsou v kompetenci správce TKŠ.
 • Sezónní rezervace kurtů je vždy předplacena na celou sezónu bez ohledu na počasí nebo přítomnost hráče na kurtě.
 • Každý člen po uhrazení hráčského poplatku si může rezervovat 1 kurt na 1 hod. týdně na sezónu 2023.


6.
Rezervace kurtů pro veřejnost:

 • Rezervace kurtů jsou v kompetenci správce TKŠ. 
 • Pro rezervaci kurtů volejte na číslo: +420 723 125 728


7. Povinnost brigád pro členy klubu:

Povinnost každého člena klubu ve věku 15-65 let je odpracovat min. 5 hodin brigád v termínech stanovených výkonným výborem. V případě, že člen klubu nemůže požadované 5 hod. odpracovat, uhradí 200 Kč za každou neodpracovanou hodinu.Tenis Šlapanice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!