Herní řád
2019


  • Všichni členové TKŠ respektují herní plán, jenž je vyvěšen přímo v areálu TKŠ a je aktualizován na určité období (týden dopředu).
  • Členové TKŠ mohou během víkendu hrát s přímými rodinnými příslušníky, kteří nejsou členy TKŠ, a ti nemusí hradit hodinovou sazbu.
  • Rodiče dětí, které jsou zapojeny do letní TP mohou hrát s rodiči o víkendech a nemusí hradit hodinovou sazbu.
  • V případě obsazenosti kurtů ve volné termíny dle herního plánu mají přednostní právo hrát členové TKŠ před ostatní veřejností. Kurt ovšem mohou obsadit pouze na jednu hodinu pro dvouhru resp. na jednu a půl hodinu pro čtyřhru. Obsazování kurtů má v kompetenci správce areálu TKŠ.


Členství v TK Šlapanice:

  • Člen TKŠ má volební právo v rámci zasedání valné hromady.
  • Člen TKŠ má právo na informace a může vznést jakýkoliv relevantní dotaz na kohokoliv z členů výkonného výboru TKŠ. Odpověď bude podána bezprostředně po nejbližším jednání výkonného výboru.
  • O přijetí nových členů rozhoduje výkonný výbor Tenisového klubu Šlapanice na nejbližší schůzi.
  • Člen TKŠ, jenž uhradil hráčský poplatek, má možnost se bezplatně účastnit společenských akcí pořádaných výkonným výborem TKŠ.

Provozní řád ke stažení:


Povinnosti správce ke stažení: