Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové Tenisového klubu Šlapanice,

zveme vás tímto na valnou hromadu TKŠ, která se koná ve středu 8. 3. 2017 v 18:00 v restauraci SOKEC (spodní sál), Nádražní 706/87, ve Šlapanicích.

Návrh programu valné hromady:

  1. Zpráva o činnosti TKŠ v roce 2016
  2. Zpráva o hospodaření TKŠ v roce 2016
  3. Zpráva Revizní komise TKŠ
  4. Plán činnosti TKŠ na rok 2017
  5. Návrh rozpočtu na rok 2017
  6. Diskuze
  7. Návrh usnesení
  8. Schválení usnesení
  9. Závěr

V případě, že se nebudete moci valné hromady TKŠ osobně zúčastnit, můžete tak učinit prostřednictvím vámi pověřené osoby na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Šlapanice 11. 2. 2017

Tenis Šlapanice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!